Dating woordenboek

dating woordenboek

Is de Informatie in de woordenboeken gekoppeld?

De informatie in de woordenboeken wordt op verschillende manieren aan elkaar gekoppeld. Zo zijn er koppelingen naar de overeenkomstige trefwoorden in de andere historische woordenboeken, maar ook koppelingen tussen de gegeven citaten en de bronnen waaruit ze afkomstig zijn.

When was the Nederlandse woordenschat?

Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975. Woord of citaat gevonden dat in onze historische woordenboeken ontbreekt?

How to do geolinguistic research from old and Middle Dutch citations?

In order to do geolinguistic research based on citations from the ONW, VMNW and MNW, a uniform localisation of all Old and Middle Dutch citations is essential. Since the original localisation information in these three dictionaries was displayed in different ways, a common categorisation was designed for the online Historical Dictionaries.

Related posts: